0
Mijn winkelwagen

Je winkelwagentje is leeg.

0

Privacy- en cookieverklaring

Choco-Paradijs hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Persoonsgegevens worden door Choco-Paradijs zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Choco-Paradijs kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u producten van Choco-Paradijs wenst af te nemen en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze producten en/of werkwijze wenst te krijgen, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of om u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

- N.A.W.E. (emailadres) gegevens

Af en toe kunnen we ook via een derde informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze inforamtie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijke wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veilighied van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Gebruik van persoonsgegevens

Choco-Paradijs verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de website van Choco-Paradijs te beheren en om de door u gevraagde informatie, services en producten te leveren. Choco-Paradijs kan uw persoonsgegvevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de producten van Choco-Paradijs. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze producten/diensten te verbeteren.

Uw rechten

Wij stellen u graag in staat om gebruik te maken van uw wettelijke rechten die u heeft onder het privacy-recht. Dit betekent dat u altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken. Dit kunt u doen door uw verzoek te sturen naar administratie@choco-paradijs.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Choco-Paradijs zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast kunt u ook een verzoek indien om gegevens te wijzigen, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van Choco-Paradijs. U hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als u ons verzoekt om uw gegegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Daarnaast heeft u het recht om te vragen om de gegevens die wij over u verwerken over te dragen aan u of aan een andere organisatie.

Wij zullen altijd ons uiterste best doen om uw verzoeken in te willigen. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Tot slot heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij is bereikbaar via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Geautomatiseerde besluitvorming

Choco-Paradijs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Doorgifte aan derden

Choco-Paradijs verkoopt, noch verhuurt, noch leaset klantenlijsten aan derden. Choco-Paradijs zal uw persoonsgegvens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
- te voldoen aan een juridisch verzoek; of
- om de rechten of eigendom van Choco-Paradijs te beschermen en te verdedigen; of
- te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van (producten van) Choco-Paradijs of het publiek te beschermen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer woren bewaard dan noodzakelijk is. Choco-Paradijs zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens

Choco-Paradijs zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Choco-Paradijs bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert op server(s) veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van de privacyverklaring

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Choco-Paradijs zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Choco-Paradijs raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Choco-Paradijs uw informatie beschermt.

Contact informatie

Choco-Paradijs ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Choco-Paradijs niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met de heer D. Smits via administratie@choco-paradijs.nl of telefonisch via 036-53 49 687.

Persoonlijk advies?

Bel 0031 (0)36 - 53 49 687

Fairtrade

Eerlijke chocolade

Logo chocolade

Gratis bedrukt met uw logo

Klantenervaringen

Klanten waarderen ons met een 9,4